Bezpečnost potravin

Strategie pro spolupráci a vytvoření sítě

Vydáno: 5. 2. 2008
Autor: pospisilova

Strategie pro spolupráci a propojení sítí mezi členskými státy EU a EFSA.

Strategie odsouhlasená Poradním sborem dne 8. prosince 2006, schválená Správní radou dne 19. prosince 2006 a obsahující poznámky a připomínky Vědeckého výboru (viz příloha).
 
 
Zdroj: MZe ČR