Bezpečnost potravin

Zasedání Poradního sboru EFSA v Kongresovém centru Praha

Vydáno: 30. 6. 2009
Autor:

32. zasedání Poradního sboru EFSA se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. června 2009.

24. a 25. června 2009, v době českého předsednictví Rady EU, se v Praze uskutečnilo 32. zasedání Poradního sboru (Advisory Forum, AF) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Poradní sbor projednal na svém pravidelném zasedání v Kongresovém centru informace ze zasedání Správní rady, Vědeckého výboru, zprávu svých zástupců, kteří se zúčastnili zasedání ke zdraví zvířat ve Vilniusu, zprávu z jednání z jednání Řídící skupiny pro kooperaci, ze zasedání Pracovní skupiny pro komunikaci AF a národních koordinačních míst (Focal Points) a Management plán EFSA pro rok 2010. Na pořadu jednání byla dále kooperace v oblasti GMO, pokračující práce na harmonizaci metodik hodnocení rizik v Evropě a zpráva pracovní skupiny „ESCO pro botanikálie a přípravky z nich“ (jedna z pracovních skupin ESCO – EFSA Scientific COoperation Projects – pro hodnocení kvality a bezpečnosti botanikálií a přípravků z nich. Členové poradního sboru si vyměnili názory a náhledy na nejnovější a nejdůležitější záležitosti vzešlé ze členských států EU a z EFSA. 
AF EFSA je jedním z orgánů úřadu, v ČR je jeho partnerskou organizací MZe – Úřad pro potraviny, který zajišťuje pravidelný a přesný přenos informací mezi ČR a EFSA. Úkolem Poradního sboru je výměna informací o potenciálních rizicích potravin a krmiv, sdílení informací,  které umožní, aby se hodnocení rizika provádělo ve všech zemích harmonizovaně a zabránilo se duplicitním činnostem. Stěžejní činností AF EFSA je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy EU jsou pravidelná zasedání Poradního sboru  a jeho pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a na stránkách jednotlivých národních úřadů.
Členové poradního sboru a jeho pracovních skupin zastupují příslušné instituce 27 členských států EU, které vykonávají obdobné úkoly jako EFSA. Zasedání se účastní také zástupci Norska, Švýcarska a Evropské komise, a to jako pozorovatelé. Českou republiku reprezentuje Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, členkou Poradního sboru EFSA je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin. AF EFSA předsedá výkonná ředitelka úřadu Catherine Geslain-Laneélle.

Zdroj: MZe