Bezpečnost potravin

ESCO projekty

Vydáno: 8. 2. 2008
Autor:

Vysvětlení, co tento typ projektů znamená. Možnosti zapojení ČR.

„ESCO projects“ (EFSA Scientific COoperation projects) – dříve tzv. „front runner projects“- byly navrženy jak členy AF (Poradního sboru), tak Vědeckým výborem a SGC (Steering Group on Cooperation, Řídící skupinou pro spolupráci). Původně byly součástí Strategie spolupráce a vytváření sítí mezi členskými státy (ČS) a EFSA. Ke každému projektu je/bude vytvořena pracovní skupina (WG), případně určen člověk z ČS, který bude gestorem za přípravu mandátu (což opět ukazuje na snahu EFSA rozvíjet spolupráci s ČS).
 
 
Zdroj: MZe ČR