Bezpečnost potravin

Přehled výzkumných projektů EU zaměřených na ekologické zemědělství

Vydáno: 8. 3. 2007
Autor: pospisilova

Přehled a kontakt na projekty řešené ve 4.–6. rámcovém programu V&V (projekty podávané do roku 2006).

Výzkumné projekty v EU jsou financované z prostředků Evropské komise prostřednictvím tzv. rámcových programů. Teprve v 6. rámcovém programu (2002–2006) se dostalo projektům zaměřeným na ekologické zemědělství podstatně větší pozornosti než v předcházejících programech.
 
Níže je uveden přehled vybraných výzkumných projektů tak, jak byly řešeny v jednotlivých rámcových programech.
 
6. rámcový program (2002–2006)
Ekologické vinohradnictví a produkce vína: vývoj ekologicky a spotřebitelsky přívětivějších technologií pro zlepšení kvality ekologického vína a vědecky podloženého legislativního rámce
Koordinace evropského nadnárodního výzkumu u ekologických potravin a zemědělství
Vývoj kritérií a postupů hodnocení “Akčního plánu EU pro ekologické zemědělství”
Otevření komunikačních kanálů mezi asociovanými kandidátskými zeměmi a EU v ekologickém zemědělství
Pěstování cereálií a luštěnin na zrno jako meziplodin pro vyšší výtěžnost, regulaci plevelů, vyšší kvalitu výrobků a prevenci ztrát dusíku v evropských systémech ekologického zemědělství
Ošetření semen pro ekologickou produkci zeleniny
Náhrada Cu-fungicidů v ekologické produkci vinné révy a jablek v Evropě
Potraviny ze systému produkce s nízkými vstupy a ze systému ekologické produkce: zajištění bezpečnosti a zvyšování kvality v celém potravinovém řetězci (QualityLowInpuFood)
(projekt zaměřený na revizi nařízení (ES) 2092/91 o ekologickém zemědělství )
 
 
5. rámcový program (1998–2002)
Další rozvoj politiky ekologického zemědělství v Evropě se zvláštním důrazem na rozšiřování EU
Udržování zdraví zvířat a bezpečnost potravin v ekologickém zemědělství
Doporučení pro zdokonalené postupy zajištění bezpečnosti potravin s orientací na spotřebitele a kvality certifikovaných ekologických produktů od produkce na poli po servírování na talíři
Harmonizované a standardizované postupy pro vyhodnocování produktů na ochranu rostlin, hnojiv a zlepšovadel půdy pro použití v ekologickém zemědělství
Evropský informační systém pro trhy ekologické produkce
Iniciativy v oblasti marketinku ekologické produkce a rozvoje venkova
CONVERSION
Překonání překážek konverze na ekologické zemědělství v EU skrze trhy pro produkty konverze
Vývoj systémů pro management plísně bramborové v ekologické produkci brambor v EU
Strategie regulace plevelů v ekologickém zemědělství
 
Bezpečná ekologická zelenina a zeleninové výrobky snižováním rizikových faktorů a zdrojů plísňové kontaminace v produkčním řetězci: mrkev – Alternaria model
 
Nové strategie pro udržitelnou produkci plodin Brassica v integrovaném a ekologickém systému
 
 
4. rámcový program (1994–1998)
Základna pro zdraví a welfare zvířat v ekologickém zemědělství
 
Vlivy reformy SZP a pravděpodobný další vývoj v ekologickém zemědělství v EU
 
 
Předcházející rámcové programy (< 1994)
Evropská základna pro vědeckou výzkumnou koordinaci v ekologickém zemědělství