Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke zprávě ANSES o bisfenolu A

Vydáno: 2. 12. 2011
Autor: sukova1

Evropská komise požádala úřad EFSA o přezkoumání dvou zpráv o bisfenolu A (BPA) publikovaných Francouzským úřadem pro potraviny, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví (ANSES) v září 2011, vzhledem k možným odlišnostem od závěrů EFSA ze září 2010.

Na svém plenárním zasedání ve dnech 20. – 22. listopadu 2011 odborníci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) – z vědeckého panelu pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF Panel) přezkoumali vědecký přístup, metodiku a údaje použité ve zprávě ANSES, a také zhodnotili případné souvislosti se stanoviskem EFSA z roku 2010. Podle analýzy CEF Panelu neobsahuje zpráva ANSES nové informace, které by vyžadovaly revizi stanoviska panelu z loňského roku. V září 2010 CEF Panel EFSA konstatoval, že některé studie založené na zkoumání zvířat nasvědčují jistým účinkům souvisejícím s BPA, které sice nebyly natolik dostatečně přesvědčivé, aby mohly být použity pro hodnocení rizik, ale mohou být podle CEF Panelu toxicky relevantní.

 Nejnovější vědecké informace o BPA jsou neustále v centru pozornosti EFSA, který začal spolupracovat s Parmskou univerzitou na monitoringu vědeckého pokroku v oblasti BPA. Získané informace budou také využity při dalším posuzování odlišností mezi závěry ANSES a EFSA a při přehodnocení závěrů stanoviska ze září 2010. CEF Panel konstatuje, že stále přetrvává nejistota ohledně možného významu pro zdraví lidí některých účinků nízkých dávek BPA pozorovaných na hlodavcích. V současné literatuře nicméně nejsou k většině možných efektů na zdraví žádné nové informace, a proto CEF Panel nevidí důvod pro změnu názoru vyjádřeného ve stanovisku z roku 2010.

 Úřad EFSA ustavil multidisciplinární expertní pracovní skupinu k dalšímu posuzování nových vědeckých studií a dat o BPA a úzce spolupracuje s odborníky USA na studiích, které tam probíhají.

 Podrobnější informace a stanovisko jsou k dispozici na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.  

 Zdroj: EFSA