Bezpečnost potravin

Společná vodítka EFSA, FAO a WHO směřují k harmonizaci hodnocení dietární expozice

Vydáno: 1. 12. 2011
Autor: sukova1

Úřad EFSA, FAOa WHO vydaly společná vodítka pro harmonizovaný přístup k monitoringu dietární expozice člověka na bázi studie Total Diet Study.

Total Diet Study (TDS) monitoruje výskyt chemických látek v potravě a je účinným nástrojem pro odhad dietární expozice populace, škodlivých i prospěšných chemikálií v celkové stravě člověka.

Vodítka předkládají obecné zásady pro metody harmonizace TDS na mezinárodní úrovni, které by poskytly, pokud by byly aplikovány v Evropě, srovnatelné údaje o dietární expozici populace chemickým látkám v potravinách.

Použité údaje o výskytu chemických látek, jsou často odvozeny od oficiálních kontrol potravin, přičemž celkové hodnocení dietární expozice populace chemickým látkám vyžaduje reprezentativní a harmonizovaný sběr dat.

Pracovní skupina za účasti zástupců EFSA, FAO, WHO a členských států Evropské unie posoudila stav techniky a připravila společná vodítka pro způsob vhodný pro takové hodnocení expozice: přístup na bázi TDS. Vodítka poskytují zásady pro provádění studie, včetně fáze plánování, sběru výsledků, kalkulace hodnocení expozice a sdělení výsledků.

Podrobné informace a dva dokumenty k vodítkům a přístupu k hodnocení expozice na bázi TDS můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Zdroj: EFSA