Bezpečnost potravin

Obnova vědeckých panelů 2014

Evropský úřad bezpečnosti potravin je autoritou EU provádějící vědecké hodnocení rizik v oblastech bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat a zdraví a ochrany rostlin. EFSA se také zabývá možnými dopady potravinového řetězce na biodiverzitu rostlinných a živočišných druhů v jejich přirozeném prostředí.
Vědecké panely EFSA tvoří nezávislí vědci z univerzit, výzkumných institucí a národních úřadů bezpečnosti potravin. Přinášejí vysokou odbornost, která napomáhá subjektům s rozhodovací pravomocí (Evropská komise, Evropský parlament) chránit spotřebitele, zvířata a rostliny. 
Vědecké výstupy EFSA jsou publikovány v EFSA Journal, který je indexován nejvýznamnějšími bibliografickými databázemi.

Dne 9. dubna 2014 publikoval EFSA výzvu všem odborníkům k vyjádření zájmu stát se členem/členkou Vědeckého výboru nebo jednoho z vědeckých panelů EFSA

Additives and products or substances used in animal feed (FEEDAP)
Animal health and welfare (AHAW)
Biological hazards (BIOHAZ)
Contaminants in the food chain (CONTAM)
Dietetic products, nutrition and allergies (NDA)
Genetically modified organisms (GMO)
Plant health (PLH)
Plant protection products and their residues (PPR)

Bližší informace o činnosti vědeckých panelů a roli vědeckého výboru naleznete zde.

Funkční období současným členům vědeckých panelů EFSA skončí 30. června 2015; noví členové budou jmenováni na další tříleté období, počínaje červencem 2015.

Přihlášku je možné podat on-line do 7. července 2014.

Vzor přihlášky je možné stáhnout ZDE

Další informace o obnově Vědeckého výboru a vědeckých panelů EFSA naleznete na internetových stránkách EFSA.

Zdroj: EFSA: Scientific Committee and Panel renewals

Články v kategorii

9. 6. 2014

Tisková zpráva EFSA