Bezpečnost potravin

Pracovní skupina pro komunikaci – Archiv

Články v kategorii

15. 3. 2010

Posláním EFSA je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.


15. 7. 2009

Informace ze zasedání pracovní skupiny pro komunikaci AF EFSA, které se uskutečnilo v Uppsale.


30. 6. 2009

Informace ze zasedání pracovní skupiny pro komunikaci AF EFSA, které se uskutečnilo v Římě.


11. 5. 2009

Informace z konference, která se uskutečnila v Praze ve dnech 21.–22.4.2009 v rámci českého předsednictví Radě EU.


2. 3. 2009

Jednání pracovní skupiny proběhlo 13.února 2009 ve stálém sídle EFSA v Parmě.


26. 11. 2008

Informace z jednání pracovní skupiny pro komunikaci EFSA, které se uskutečnilo v Londýně.


14. 8. 2008

Informace o databázi, do níž se přihlašují evropští experti, jejichž aktivity se týkají vědeckého hodnocení rizik v souvislosti s bezpečností potravin a krmiv.


11. 8. 2008

Výroční zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rok 2007.


15. 7. 2008

Informace z jednání AF EFSA, které se uskutečnilo v Berlíně.


19. 5. 2008

Úkoly pro rok 2008.


5. 2. 2008

Zápis z jednání pracovní skupiny pro komunikaci.