Bezpečnost potravin

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii

20. 5. 2008

Celosvětová síť informací pro problematiku ryb. Výzkumný projekt EU zaměřený na zdravotní prospěch ryb.


19. 5. 2008

Informace o projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.


19. 5. 2008

Přehled všech dosud izolovaných látek z rostliny Helianthus annus a jejich biologické účinky.


16. 5. 2008

Současné trendy ve výzkumu a v praxi.


13. 5. 2008

Výzkumný projekt EU GA2LEN bude sledovat asi 2 000 atletů, účastníků olympijských her.


9. 5. 2008

Komise vydala kodex chování s cílem podpořit ucelený, bezpečný a odpovědný výzkum v oblasti nanověd a nanotechnologií v Evropě.


28. 4. 2008

Uskuteční se na MZe ČR dne 14. května 2008.


18. 4. 2008

Publikace Evropské komise obsahuje učební texty vytvořené na základě řešených výzkumných projektů.


18. 4. 2008

Publikace Evropské komise zaměřená na výzkum v oblasti tradičních potravin. Přehled ukončených i probíhajících projektů.


5. 12. 2007

Je k dispozici sborník z 1. semináře (leden 2007, Espoo, Finsko). V Brně se uskuteční (10.–12.12.2007) workshop.


1. 9. 2007

Přehled výzkumných projektů v EU zaměřených na zdraví. Informační zdroje v knihovně ÚZPI.


18. 8. 2007

Je k dispozici sborník z mezinárodního symposia IDF, které se konalo 14.–16. května 2007 v Moskvě.


1 16 17 18 19