Bezpečnost potravin

SAFOODNET: výzkumný projekt EU

Vydáno: 5. 12. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici sborník z 1. semináře (leden 2007, Espoo, Finsko). V Brně se uskuteční (10.–12.12.2007) workshop.

Ve dnech 10.–12. prosince 2007 se uskuteční v Brně první workshop v rámci projektu SAFOODNET, který spolufinancuje Evropská komise prostřednictvím 6. rámcového programu V&V. Projekt SAFOODNET se týká spolupráce (vytváření sítě) mezi členskými státy EU a asociovanými kandidátskými zeměmi v oblasti bezpečnosti a hygieny potravin. Hlavním tématem workshopu je “detekce a identifikace škodlivých mikrobů”. Přednášky se budou zabývat:
– vzorkováním pro mikrobiologickou kontrolu v potravinářském průmyslu;
– vzorkováním pro laboratorní detekci patogenních mikroorganismů;
– vzorkováním pro detekci salmonely u drůbeže a prasat na farmách a jatkách;
– charakterizací bakteriálních druhů podle biochemických vlastností;
– molekulární epidemiologií mykobakteriálních infekcí.
 
V rámci workshopu se uskuteční řada praktických setkání. Více informací je k dispozici na stránkách projektu SAFOODNET.
 
Informace o připravovaných akcích:
* 2. workshop na téma “Management mikrobiologického rizika v potravinářských procesech” se uskuteční ve dnech 13.–15. října 2008 v Lyngby (Dánsko);
* 3. workshop na téma “Management rizika pomocí hygienického designu a účinnost programů čištění a dezinfekce” se uskuteční na jaře 2009 v Estonsku.
 
První seminář k projektu SAFOODNET se uskutečnil ve dnech 22.–23. ledna 2007 v Espoo (Finsko). Je k dispozici sborník z tohoto semináře (viz příloha).
 
 
Pozn.: VTT, který je koordinátorem projektu SAFOODNET, vydává řadu vědeckých publikací. Tyto publikace se zaměřují na různé oblasti vědecké činnosti. Jedna z těchto oblastí se týká “Biotechnologie, potravinářského průmyslu, farmaceutických prostředků”.  Vybrané vědecké práce jsou volně přístupné.
VTT Technical Research Centre of Finland, které se zabývá multidisciplinárním výzkumem, patří k největším výzkumným organizacím v severní Evropě.