Bezpečnost potravin

Naprogramování zdraví v dospělosti výživou v počátku života

Vydáno: 1. 9. 2007
Autor: pospisilova

Přehled výzkumných projektů v EU zaměřených na zdraví. Informační zdroje v knihovně ÚZPI.

Společnost pro výživu ve Velké Británii vydává časopis a sice pod názvem “Proceedings of the Nutrition Society” (pozn.: časopis vychází 5krát za rok). V uvedeném časopise jsou publikovány odborné práce, které byly prezentovány na různých symposiích zaměřených na různé problematiky v oblasti výživy.
V srpnovém vydání uvedeného časopisu “Proceedings of the Nutrition Society 66, 2007, č. 3” jsou mimo jiného otištěny práce, které zazněly na symposiu věnovanému výživě v počátku života (“Nutrition in early life: new horizons in a new century”; Cambrigde, Velká Británie, 11.–13. prosince 2006).
Uvedené symposium probíhalo v několika sekcích, přičemž do sborníku byly zařazeny příspěvky ze:
– sekce 1: strava a vývoj kojenců,
– sekce 4: metabolismus minerálních látek a složení organismu,
– sekce 6: kojenecká výživa: další vývoj ve výzkumu v Evropě,
– sekce 7: počáteční výživa a zdraví v pozdějším věku.
 
V rámci uvedeného symposia byly prezentovány výsledky z výzkumného projektu EARNEST (Early nutrition programming of adult health; Naprogramování zdraví v dospělosti výživou v počátku života).
S projektem EARNEST souvisí řada dalších projektů financovaných z prostředků EU prostřednictvím 6. rámcového prgramu V & V a sice:
* NUTRIX: výživa a syndrom X
* NUHEAL: nutraceutika pro zdravější život
* CHOP: program zaměřený na obezitu dětí v EU
* PERILIP: vliv dietetických mastných kyselin na narušení růstu plodu a vývoje novorozenců
* NUGO: výzkum zaměřený na genomiku, výživu a zdraví
* DIABESITY: vývoj léků nového typu zaměřené na obezitu a diabetes typu 2
* DIOGENES: strava, obezita a geny
* LIPGENE: strava, genomika a metabolický syndrom
Celkový přehled projektů a jejich vzájemné vazby jsou znázorněny na obrázku.
 
Časopis “Proceedings of the Nutrition Society” se nachází ve fondu knihovny ÚZPI.