Bezpečnost potravin

Laktóza a její deriváty

Vydáno: 18. 8. 2007
Autor: pospisilova

Je k dispozici sborník z mezinárodního symposia IDF, které se konalo 14.–16. května 2007 v Moskvě.

Ve dnech 14.–16. května 2007 se uskutečnilo v Moskvě mezinárodní symposium, které organizovala Mezinárodní mlékárenská federace (IDF). Symposium se zaměřovalo na technologii laktózy a derivátů laktózy, přičemž velká pozornost byla věnována také jejímu významu ve výživě a dále ekonomickým hlediskům.
Je k dispozici sborník prezentací, které na uvedeném symposiu zazněly. Sborník je rozdělen do čtyř sekcí, v rámci každé sekce je řada prezentací.
 
Laktóza a její deriváty: sborník
Sekce 1: Laktóza a její vlastnosti (pdf, 8,83 MB, 188 stran)
Sekce 2: Technologie a výrobky (pdf, 12,2 MB, 195 stran)
Sekce 3: Deriváty laktózy (pdf, 4,57 MB, 184 stran)
Sekce 4: Mléčné sacharidy a výživa (pdf, 5,85 MB, 156 stran)
 
Na internetových stránkách symposia “Lactose and its Derivatives” je k dispozici úplný přehled prezentací podle jednotlivých sekcí s možností jejich stahování podle vlastního výběru. Doprovodnou akcí symposia (17. května 2007) byla regionální konference IDF k problematice fermentovaného mléka.