Bezpečnost potravin

Publikace

Články v kategorii

5. 1. 2016

SZÚ vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Nyní byl doplněn Rádce školní jídelny 2 – Objektivní vedení spotřebního koše.


17. 10. 2014

Publikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského


15. 8. 2014

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2013“.


14. 8. 2014

Sdružení českých spotřebitelů, o.s. vydalo pro Českou technologickou platformu pro potraviny 3 nové publikace edice „Jak poznáme kvalitu?“.


8. 4. 2014

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8. 4. 2014.


11. 3. 2014

MZe vydalo Příručku pro provozovatele potravinářských podniků k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.


3. 3. 2014

Publikace má poskytnout chovatelům jednoduchou metodu spolehlivé orientace o aktuálním příjmu jodu u laktujících krav a spotřebitelům mléka o jeho obsahu v tomto produktu.


20. 1. 2014

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 1. 2014.


21. 11. 2013

Materiál SZÚ seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a preventivních i nápravných opatřeních.


31. 10. 2013

Nová publikace PK ČR „Jak a proč výživa ovlivňuje zdraví / Zdravotní tvrzení na potravinách“.


21. 10. 2013

Souhrnný přehled o současné situaci biotechnologických oborů v ČR.


4. 10. 2013

Potravinářská komora ČR předkládá široké veřejnosti stručné shrnutí nových pravidel pro označování potravin.


1 2 3 33