Bezpečnost potravin

Publikace: Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

Vydáno: 11. 3. 2014
Autor: MZe

MZe vydalo Příručku pro provozovatele potravinářských podniků k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny, vydalo publikaci „PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“.


    OBSAH

  • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • Otázky a odpovědi týkající se používání nařízení (EU) č. 1169/2011
  • Pokyny pro příslušné orgány pověřené kontrolou shody s právními předpisy EU k nařízení (EU) č. 1169/2011 s ohledem na stanovení přípustných odchylek od nutričních hodnot uvedených na etiketě
  • Instrukce pro postup příslušných orgánů při kontrole shody s právními předpisy EU, pokud jde o analytické metody používané při určování obsahu vlákniny udávaného na etiketě
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa

 

Pozn.: Příručka je k dispozici pouze v elektronické verzi.

Příloha:
Publikace „PŘÍRUČKA PRO PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům“ (2013) (pdf, 596 kB)

 

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství