Bezpečnost potravin

Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za rok 2013

Vydáno: 17. 10. 2014
Autor: ÚKZÚZ

Publikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

Publikace přináší souhrnné výsledky detekčních průzkumů výskytu škodlivých organismů na území České republiky, provedené Státní rostlinolékařskou správou v roce 2013.

Zdroj: ÚKZÚZ