Bezpečnost potravin

Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2013

Vydáno: 15. 8. 2014
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal „Zprávu o činnosti systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v České republice za rok 2013“.

Zpráva o činnosti Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v ČR za rok 2013

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF, Rapid Alert System for Food and Feed) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika ohrožujícího zdraví lidí, zvířat a životní prostředí, která pocházejí z potravin nebo krmiv.Tento systém umožňuje rychlé sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi jednotlivými členy sítě RASFF: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Hlášení vyměňovaná systémem RASFF slouží zejména k zabránění uvedení rizikových potravin a krmiv do oběhu, případně k jejich stažení ze společného evropského trhu.

Zpracování závěrečné zprávy umožňuje podávání jednotných informací o systému RASFF, jak vůči státním a unijním institucím, tak i směrem ke spotřebitelské veřejnosti. Obdobná zpráva, shrnující fungování RASFF na úrovni EU, je vydávána Evropskou komisí.

Roční zpráva o činnosti RASFF v České republice je pravidelně zpracovávána od roku 2005. Obsahuje vysvětlení fungování RASFF, zhodnocení jeho funkčnosti, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček přibližující nejčastěji se vyskytující látky v potravinách a v krmivech.

Informace o aktuálních oznámeních systému RASFF je možné v týdenních přehledech zjišťovat na stránkách bezpecnostpotravin.cz.

                                                  

Více informací:
Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)


Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):