Bezpečnost potravin

Pracovní seminář k výsledkům aplikovaného výzkumu v rezortu MZe ČR

Vydáno: 28. 4. 2008
Autor:

Uskuteční se na MZe ČR dne 14. května 2008.

Program semináře a organizační pokyny (včetně registrace) jsou k dispozici zde.
Termín pro zaslání přihlášky je do 30. dubna 2008.