Bezpečnost potravin

Výskyt astmatu a alergií mezi olympijskými sportovci

Vydáno: 13. 5. 2008
Autor:

Výzkumný projekt EU GA2LEN bude sledovat asi 2 000 atletů, účastníků olympijských her.

V rámci výzkumného projektu GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) se bude sledovat asi dva tisíce atletů před, během a po skončení olympijských her. Odhaduje se, že 20 % atletů, kteří provozují letní sporty, trpí astmatem. Největší respirační problémy mají vytrvalostní sportovci, např. běžci, plavci a cyklisté. Experti jsou toho názoru, že zvýšená ventilace (výměna plynů v plicích) během vytrvalostních sportů způsobuje, že u atletů dochází k vývoji astmatu. Vnější faktory, např. chlór ve vodě pro plavce a znečištěný vzduch pro cyklisty a běžce rovněž přispívají k nástupu astmatu a ostatních alergií.
Vedle získání srovnatelných vědeckých údajů o výskytu astmatu a alergií mezi evropskými atlety přispěje studie k lepšímu pochopení vlivu zátěže na vývoj astmatu a vlivu znečištění ovzduší na výkon sportovců.
Projekt GA2LEN je síť excelence, kterou tvoří 31 partnerů z více než 20 evropských zemí.
 
Zdroj: Cordis
 
Pozn.: Více informací o alergii (zvláště na potraviny):