Bezpečnost potravin

Tradiční potraviny: Přehled výzkumných projektů EU

Vydáno: 18. 4. 2008
Autor:

Publikace Evropské komise zaměřená na výzkum v oblasti tradičních potravin. Přehled ukončených i probíhajících projektů.


Tradiční potraviny
jsou důležitým prvkem kulturního dědictví každého členského státu EU. Jejich výroba a prodej představuje významný ekonomický přínos pro mnoho regionů. V 5. a 6. rámcovém programu EU podpořila Evropská komise řadu výzkumných projektů týkajících se tradičních potravin.
GŘ pro výzkum Evropské komise vydalo v roce 2007 pod názvem “Evropský výzkum zaměřený na tradiční potraviny” publikaci (viz příloha), která je přehledem projektů zaměřených na tradiční potraviny. Publikace je rozdělena do několika kapitol, mezi které patří např. tyto:
 
Co jsou tradiční potraviny?
Je zde definována tradice. Dva projekty financované prostřednictvím 6. rámcového programu se v současné době zabývají koncepcí tradičních potravin a sice:
– TRUEFOOD (integrovaný projekt zaměřený na zavedení inovací do systémů výroby tradičních potravin);
– EuroFIR (síť excelence zaměřená na jednotnou evropskou klasifikaci potravin pro vytváření tabulek složení potravin).
 
Tradiční potravin : výzva a příležitost
Kapitola se věnuje inovacím, zvláště u malých a středních podniků, dále transferu technologií a udržování tradic.
 
Evropský potravinářský výzkum
Potravinářský výzkum v 6. rámcovém programu (2002–2006) se orientoval na kvalitu a bezpečnost potravin. Slogan “od farmy po vidličku” zdůrazňoval, že se zajišťování bezpečnosti potravin týká celého potravinového řetězce. Slogan 7. rámcového programu (2007–2013) “od vidličky po farmu” vyjadřuje, že se výzkum orientuje na spotřebitele. Záměrem je poskytovat mu takové potraviny, které budou podporovat jeho zdraví a prospívání.
 
Výzkum zaměřený na tradiční potraviny
Tradiční potraviny se setkávají s řadou problémů. Ty se řešily nebo se dosud řeší, a to z různých hledisek, např.:
– chování spotřebitelů: projekty TRACE a TYPIC;
– vlivů stravy na zdraví: projekty EUROLIVE, IMMIDIET, LOCAL FOOD-NUTRACEUTICALS, EuroFIR;
– inovací u MSP: projekt TRUEFOOD;
– bezpečnosti zajištěné skrz inovace: projekty SCM, LMTOOCHE, TRADISAUSAGE;
– udržitelného rozvoje: projekt TDC-OLIVE.
 
Příloha: European Research on Traditional Foods (pdf, 3,73 MB, 40 stran)
 
Zdroj: Cordis