Bezpečnost potravin

Zemědělský a potravinářský výzkum

Články v kategorii

1. 7. 2008

Vyšlo první číslo zpravodaje, který informuje o dění v jednotlivých ETP. Přehled ETP v agro-potravinářském sektoru.


1. 7. 2008

Uskutečnila se v rámci ETP “Rostliny pro budoucnost“ ve dnech 22.–26.6.2008 ve Francii. Je k dispozici sborník.


25. 6. 2008

Jsou popsány různé fytoremediační techniky.


25. 6. 2008

Výskyt a přehled metod jejich stanovení. Přístup do databáze bezlepkových výrobků.


20. 6. 2008

Revidovaný plán implementace ETP “Food for Life” a databáze výzkumných projektů EU souvisejících s ETP.


9. 6. 2008

Plody L. caerulea jsou zdrojem biologicky aktivních látek.


4. 6. 2008

Jde o síť excelence, jejíž činnost v letech 2007–2010 bude finančně podporovat Evropská komise.


3. 6. 2008

Ze zemědělství, rybolovu a akvakultury. Je k dispozici sborník prezentací z workshopu (9.2.2008, Brémy, SRN).


30. 5. 2008

Projekt EuroFIR je mezinárodní projekt 6. rámcového programu EU (2005-2009).


27. 5. 2008

Americké ministerstvo zemědělství uveřejňuje od roku 1995 informace o svých výzkumných aktivitách.


21. 5. 2008

Uskuteční se ve dnech 19.–20. června 2008 v Modeně (Itálie) v rámci projektu zaměřeného na biopotraviny.


21. 5. 2008

Přehled projektů schválených pro financování v tématické oblasti 2 (potraviny, zemědělství, biotechnologie).


1 15 16 17 18 19