Bezpečnost potravin

Lepkové bílkoviny v potravinách

Vydáno: 25. 6. 2008
Autor:

Výskyt a přehled metod jejich stanovení. Přístup do databáze bezlepkových výrobků.

Celiakie je geneticky podmíněné onemocnění, které postihuje asi 0,5 % evropské populace. Jedinou doposud používanou léčbou je striktní dodržování “bezlepkové diety”, která je založena na potravinách, ve kterých není obsažena bílkovina pšenice, ječmene a žita. Pro potravinářskou kontrolu “bezlepkových” potravin je zapotřebí mít k dispozici vhodné metody stanovení prolaminové frakce cereálních proteinů. Používají se metody elektroforetické, chromatografické a imunochemické, přičemž posledně jmenované se díky své citlivosti a specifitě dostávají v poslední době do popředí zájmu potravinářských chemiků. Imunochemické metody jsou také ve srovnání s ostatními technikami levnější a poskytují výsledky v relativně krátkém čase.
Přehledová práce “Metody stanovení lepkových bílkovin v potravinách” se věnuje struktuře prolaminů, alergenním vlastnostem prolaminů a metodám stanovení prolaminů. Je uveden přehled komerčních analytických souprav pro imunochemické stanovení prolaminů v potravinách.
 
Uvedená práce vznikla za finanční podpory MŠMT ČR (1M0570 a MSM6046137305).
 
Chem. Listy 102, 2008, č. 5, s. 327–337
 
Pozn.: Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP) vytváří, udržuje a průběžně aktualizuje databázi bezlepkových výrobků.