Bezpečnost potravin

Zvláštní výživa

Články v kategorii

2. 5. 2013

Bílkovinný extrakt z brambor –  SolaThin™ obsahuje inhibitor proteáz PI-2, který způsobuje uvolnění cholecystokininu z mozku, a tím vyvolává pocit plnosti žaludku a zpomalení jeho vyprazdňování.


10. 4. 2013

Cílem projektu Nutrimenthe je proniknout do mechanismů rizik a přínosů určitých živin a složek ovlivňujících mentální vlastnosti dětí.


27. 6. 2012

Evropský parlament podporuje, aby vedle nařízení 1169/2011/EU existoval zvláštní předpis pro PARNUTS zahrnující potraviny pro kojence a děti, pro zvláštní lékařské účely a pro celiaky.


20. 6. 2012

Probiotické bakterie Lactobacillus reuteri zabraňují vzniku akutních průjmů u dětí s nedostatečnou výživou.


9. 3. 2012

Na rozdíl od Komise požaduje Výbor ENVI i nadále regulovat zvláštním předpisem – nikoli obecným nařízením 1169/2011/EU o označování – veškeré „dietní potraviny“ – nejen vybrané skupiny.


27. 10. 2011

Materiál je souhrnem výsledků studií zaměřených na účinky oddenku zázvoru při prevenci různých chorob a potíží, včetně rakoviny.


14. 10. 2011

Příjem rekombinantního probiotika dokázal u myší zvýšit hladinu CLA v tukové tkáni.


23. 9. 2011

Strava je zřejmě nejen jedním z faktorů ovlivňujících vznik Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy, ale může ovlivňovat i jejich průběh. U některých pacientů působí příznivě dieta s nízkým obsahem fermentovatelných oligo-, di- a mono-sacharidů a polyolů.


8. 9. 2011

Dopis zaslaný Komisi – DG SANCO se zaměřuje na nedostatky týkající se konzultací v systému schvalování zdravotních tvrzení, a především na vědecky uznávané probiotikum Lactobacillus rhamnosus.


25. 8. 2011

Přehledová studie shrnující výsledky modelových testů i testů in vitro a in vivo zaměřených na potenciální preventivní a léčebné účinky mléčných bílkovin a jejich fragmentů.


8. 7. 2011

Návrh nařízení, který schválila Komise dne 20.6.2011, je k dispozici v češtině.


22. 6. 2011

Nová iniciativa Komise v oblasti potravin pro kojence, děti a lékařské účely.


1 2 3 20