Bezpečnost potravin

Složky na bázi brambor pro pocit sytosti

Vydáno: 2. 5. 2013
Autor: sukova1

Bílkovinný extrakt z brambor -  SolaThin™ obsahuje inhibitor proteáz PI-2, který způsobuje uvolnění cholecystokininu z mozku, a tím vyvolává pocit plnosti žaludku a zpomalení jeho vyprazdňování.

Problém obezity se stále šíří, v USA se odhaduje, že do r. 2030 bude více než polovina obyvatel obézních, a náklady na léčení souvisejících onemocnění (diabetes, srdeční a mozkové příhody, rakovina) vzrostou na 66 mld. USD a ztráta ekonomické produkce převýší 500 mld. USD.

Na zasedání International „Food Technologists 2012“ bylo pojednáno o přípravku na regulaci hmotnosti s názvem  SolaThin™ od společnosti Cyvex Nutrition Inc. Jedná se o bílkovinný extrakt z brambor obsahující několik nízkomolekulárních bílkovin a  inhibitor proteáz PI-2. Inhibitor způsobí uvolnění cholecystochininu (CKK) z mozku. CKK je neuropeptid, který vyvolává pocit plnosti žaludku, a tím umožní snížit množství zkonzumovaného jídla. Od jiných produktů PI-2 se SolaThin™ odlišuje tím, že obsahuje přes 90 % bílkovin.

Klinicky bylo vyzkoušeno, že uvolnění CKK přímo snižuje pocit hladu, vyvolává pocit sytosti , a přitom snižuje rychlost vyprazdňování žaludku. Sytivost brambor je dána přítomností PI-2; výzkum prokázal průměrné snížení kalorického příjmu o 18 % v porovnání s placebo.

Příjem PI-2 také snižuje rychlost vyprazdňování žaludku, a také snižuje posprandiální hladinu inzulinu a glukózy. Předběžné výsledky drojitě slepé studie kontrolované placebo s 60 účastníky po dobu 3 týdnů potvrdily očekávání. Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, produkt je hypoalergenní, k hubnutí nejsou zapotřebí další stimulanty

Prepared Foods, 182, 2013, č. 1, s. NS21