Bezpečnost potravin

Preventivní potenciál bílkovin mléka a kolostra

Vydáno: 25. 8. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Přehledová studie shrnující výsledky modelových testů i testů in vitro a in vivo zaměřených na potenciální preventivní a léčebné účinky mléčných bílkovin a jejich fragmentů.

V počítačových modelových testech (in silica), testech in vitro a klinických zkouškách (v řadě studií) byly zkoumány zvláštní biologické vlastnosti bílkovin mléka a mleziva. Získané výsledky ukazují, že analyzované nutrienty mohou být použity v prevenci a léčení autoimunitních a neoplastických onemocnění, chorob z protravin, infekcích sepsích a jiných poruchách lidského organismu. Mohou být použity u novorozenců, dětí i dospělých. Pozitivní vlastnosti souvisejí s termální stabilitou bílkovin, se schopností koagulovat v přítomnosti iontů vápníku a v izoelektrickém bodě při pH 4,6 a s proteolýzou působením chymosinu. Terapeutické vlastnosti se značně mění v případě ošetření teplem. Pasterace např. ničí schopnost laktoferinu vázat železo, ale stabilizuje jeho antimikrobiální vlastnosti a snižuje antivirové vlastnosti.

Struktura článku:

– Bílkoviny jako prekursory bioaktivních peptidů
– Biologická dostupnost bioaktivních peptidů
– Použití bioinformatických nástrojů ve výzkumu bioaktivních vlastností  
  bílkovin mléka a kolostra
– Kaseiny
– Syrovátkové bílkoviny
– Laktoferin
– Lysozym
– Laktoperoxidáza
– Glykomakropeptidy
– Peptidy bohaté na prolin


Food Rev. Int., 27, 2011, č. 4, s. 357-388