Bezpečnost potravin

Projednávání nařízení EU o zvláštní výživě

Vydáno: 27. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Evropský parlament podporuje, aby vedle nařízení 1169/2011/EU existoval zvláštní předpis pro PARNUTS zahrnující potraviny pro kojence a děti, pro zvláštní lékařské účely a pro celiaky.

Evropský parlament na jednání 14. 6. 2012 projednával odůvodněnost a potenciální obsah zpracování specifického předpisu o potravinách pro zvláštní výživu (PARNUTS). Komise usiluje o to, aby co nejvíce ustanovení týkajících se označování potravin bylo začleněno do nařízení 1169/2011/EU o informacích pro spotřebitele, aby legislativa o označování potravin byla přehledná, konzistentní a bez duplicit.

Poznámka
Zatím existuje málo přehledná řada specifických směrnic (příp. nařízení) pro PARNUTS:
    Směrnice 2009/39/ES o potravinách určených pro zvláštní výživu
    Směrnice 2006/141/ES o počáteční a pokračovací kojenecké výživě
   Směrnice 2006/125/ES o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti
   Směrnice 1999/21/ES o dietních potravinách pro speciální léčebné účely
    Nařízení 41/2009/ES o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku
   Směrnice 96/8/ES o potravinách pro nízkoenergetickou výživu při snižování hmotnosti.
   Nařízení 953/2009/ES o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu

Parlament projevil podporu tomu, aby některé oblasti zůstaly ve speciálním předpisu o PARNUTS.

První z nich je kojenecká (do 12 měsíců) a pokračovací kojenecká výživa (od 12 do 36 měsíců). Parlament prosazuje, aby u veškeré mléčné kojenecké výživy, tzv. “growing-up milks” (nejen pro děti do 1 roku) bylo zakázáno používat obrázky dětí nebo jiné, které vyvolávají idealizovaný dojem z použití „umělé“ výživy.

Odhlasován byl belgický návrh, aby existoval speciální předpis pro PARNUTS, který by zahrnoval kojeneckou a dětskou výživu a potraviny pro zvláštní lékařské účely.
Požadavky na bezlepkovou stravu by také měly být spíše v předpisu o PARNUTS než v nařízení 1169/2011/EU.
Mělo by být důkladně prozkoumáno, zda nejsou nutná specifická pravidla pro potraviny určené pro osoby s laktózovou intolerancí.

Pokud jde o stále rostoucí sortiment potravin na hubnutí, ty by měly být regulovány schválenými tvrzeními (nařízení 1924/2006/ES). Specifická pravidla by měla být jen pro výrobky představující celodenní stravu při nadváze (800 – 1200 kcal) či striktní celodenní stravu při obezitě (400-800 kcal).

Evropská asociace výrobců dietních potravin IDACE uvítala hlasování EP a zdůraznila potřebu stanovení přísného rámce pro potraviny určené citlivým skupinám.

EU Food Law, 2012, č. 536, s. 1-2
Objednávka kopie článku


Související informace:

Evropský parlamentní výbor požaduje zpřesnění pravidel pro PARNUTS