Bezpečnost potravin

Chemopreventivní vliv složek zázvoru

Vydáno: 27. 10. 2011
Autor: Ing. I. Suková

Materiál je souhrnem výsledků studií zaměřených na účinky oddenku zázvoru při prevenci různých chorob a potíží, včetně rakoviny.

Oddenek zázvoru (Zingiber officinale Roscoe) je široce rozšířené koření a ochucovadlo. Je rovněž integrální součástí tradiční medicíny (Čína, Sri Lanka, Arabie, Afrika, medicína ájurvédská, Tibb-Unani), kde se užívá proti nachlazení, horečce, nevolnosti a zvracení, slabosti, gastrointestinálním potížím, …
Aktivními látkami jsou patrně dráždivé těkavé látky, především gingeroly, shogaolyparadoly a zingerony. Tyto látky jsou jako fotochemikálie ve značné míře studovány z hlediska jejich antioxidačních, protizánětlivých, antiemetických a gastroprotektivních účinků. Preventivní účinek zázvoru je vysvětlován řadou různých mechanismů. Výsledky ukazují na možnost využití zázvoru v prevenci rakoviny.
Aroma čerstvého a sušeného zázvoru se značně liší, těkavé látky se sušením ztrácejí. Oddenek zázvoru obsahuje: 3 – 6 % tuků, 9 % bílkovin, 60 – 70 % sacharidů, 3 – 8 % hrubé vlákniny, kolem 8 % popela, 9 – 12 % vody a 2 – 3 % éterických olejů.
Obsah citovaného přehledového materiálu (jsou zahrnuty výsledky klinických studií, modelových studií s buněčnými kulturami, studií na zvířatech):
   Pěstování zázvoru
   Zázvor v tradiční medicíně
   Farmakologické vlastnosti
   Chemické vlastnosti
   Zázvor v prevenci rakoviny (kůže, ústní dutiny, žaludku, plic, jater, pankreatu, močového měchýře, tlustého střeva, prsu, vaječníků, děložního čípku, prostaty, orgánů krvetvorby)
   Mechanismus působení
         Zachycování volných radikálů
         Změna antioxidačních enzymů
         Působení proti zánětům
         Modulace enzymů Fáze I
         Modulace enzymů Fáze 2
         Inhibice peroxidace lipidů
         Inhibice obsahu bílkovinnýc karbonylů
         Vyvolání cytotoxických účinků a různých buněčných skupinách
         Indukce selektivní apoptózy
         Modulace signální transdukce
         Modulace buněčného cyklu
         Modulace transkripčních faktorů
         Ovlivňování angiogenese a metastázování
         Imunostimulační efekty
         Antiemetické působení při chemoterapii
   Závěr

Critical Rev. In Food Sci. And Nutr., 51, 2011, č. 3, s. 499-523

Související informace: