Bezpečnost potravin

Probiotika chrání děti před průjmy

Vydáno: 20. 6. 2012
Autor: Markéta Houdková

Probiotické bakterie Lactobacillus reuteri zabraňují vzniku akutních průjmů u dětí s nedostatečnou výživou.

Střevní infekce jsou celosvětovým problémem. Prevence je lepší než samotná léčba a probiotika jsou snadno zahrnutelné do jednoduché stravy. Avšak ne všechna probiotika mají stejné účinky, uvádí holandský výzkumný ústav Nizo. V randomizované kontrolní studii bylo zjištěno, že jeden ze dvou druhů probiotik, která byla testována, výrazně snížil výskyt případů akutních průjmů.

Skupina vědců provedla šestiměsíční dvojitě placebem kontrolovanou studii na 494 zdánlivě zdravých dětech ve věku jednoho až šesti roků. Děti byly náhodně rozděleny do dvou skupin s tím, že v první skupině dostávaly mléko s nízkým obsahem laktózy a s probiotickými bakteriemi Lactobacillus casei nebo Lactobacillus reuteri, druhá skupina dětí obdržela rovněž nízkolaktózové mléko, avšak bez přidaných bakterií. Skupina, co požívala mléko s L. reuteri, vykazovala o 32% nižší výskyt průjmových epizod v porovnání s placebem. L. casei v této studii zmíněné účinky neprojevil.

Na základě této studie, lze vyvinout pro ohrožené děti probiotické potraviny s prokázanou účinností při prevenci průjmových onemocnění.

Probiotic prevents diarrhoea in children
DAIRY INDUSTRIES international, 2012, 77, č. 4, s. 9