Bezpečnost potravin

Projekt EU o vlivu výživy na psychické schopnosti dětí

Vydáno: 10. 4. 2013
Autor: sukova1

Cílem projektu Nutrimenthe je proniknout do mechanismů rizik a přínosů určitých živin a složek ovlivňujících mentální vlastnosti dětí.

Vliv stravy na psychiku je většinou založen na studiích na zvířatech nebo na krátkodobých nutričních intervenčních studiích na lidech. Pro získání zodpovědnějších výsledků však je třeba provádět prospektivní sledování na lidech a využívat techniky na molekulární bázi.

Projekt Nutrimenthe, založený jako součást specifického programu „Spolupráce na výzkumných tématech „Potraviny, zemědělství a rybolov a biotechnologie (KBBE) v 7. rámcovém programu (FP7), má za cíl proniknout do mechanismů rizik a přínosů určitých živin a složek ovlivňujících mentální vlastnosti dětí.
Projekt integruje základní epidemiologické studie s velkým počtem probandů (Generation R, ALSPAC, CHOP, NUHEAL, EARNEST). 
Údaje o stavu výživy a nutričním statutu kojenců a dětí jsou dávána do souvislosti s mentálními schopnostmi.
Výzkum má zahrnovat kvantifikaci nutričních vlivů na základě včasného zaměření na pozdější kognitivní a mentální poruchy. Kromě toho má být studován vliv potravin na psychické stavy a schopnosti jako je nálada, nabuzení, pozornost, motivace, snaživost, vnímavost, paměť a inteligence, a také na psychické poruchy.

Výsledky již ukázaly, že suplementace kyselinou listovou v rané fázi těhotenství snižuje riziko problematického chování v 18 měsících. Vyšší příjem ryb matkami během těhotenství souvisí se zlepšením chování dětí ve věku 6-7 let. Zřejmě to spočívá v potenciálním genetickém vlivu vyplývajícím z polymorfizmu genů FADS1 a FADS 2, které snižují obsah polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LC-PUFA) v plasmě a ovlivňují chování.
Nutriční faktory jako bílkoviny, vitaminy, železo a zinek jsou oceňovány pro jejich vliv na duševní stav „normálního“ dítěte.

U dětí trpících fenylketonurií vědci kvantifikovali dávku LC-PUFA potřebnou pro příznivý účinek.‘

Prostředkem k vyhodnocení vlivu stravy na mentální vlastnosti v rámci celé Evropy mají být standardní soubory testů. Výsledky by měly zvýšit povědomí veřejnosti ohledně vlivu výživy dětí na mentalitu.

Projekt je koordinován Univerzitou Granada ve Španělsku.

Research EU Results Magazine, 2013, č. 20, s. 9