Bezpečnost potravin

Evropský parlamentní výbor požaduje zpřesnění pravidel pro PARNUTS

Vydáno: 9. 3. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Na rozdíl od Komise požaduje Výbor ENVI i nadále regulovat zvláštním předpisem - nikoli obecným nařízením 1169/2011/EU o označování - veškeré „dietní potraviny“ – nejen vybrané skupiny.

Při jednání o návrhu Komise na legislativu pro potraviny pro zvláštní nutriční potřeby (PARNUTS) ve Výboru pro prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu (ENVI – Environment, Public Health and Food Safety Committee ) dne 29. 2. 2012 se dospělo k jednohlasného výsledku (62 členů Výboru ENVI). Komise by měla revidovat směrnici 2009/39 pro PARNUTS.
Pravidla pro označování a pro obsah kojeneckých mlék a potravin určených osobám se zvláštními výživovými potřebami mají být přesnější, aby chránila spotřebitele a byla pro průmysl jednoznačná.
Balení mlék pro kojence do 12 měsíců nesmí grafickým provedením (vč. obrázků dětí) idealizovat používání těchto produktů. Podle potřeby by se měla upravit i pravidla pro pokračovací výživu (pro děti od 12 do 36 měsíců). Změny by se měly týkat i požadavků při nesnášenlivosti lepku a nízkokalorických diet.
Na rozdíl od návrhu Komise, která by chtěla vyřadit kategorie „dietních potravin“ z legislativy o PARNUTS, regulovat je nařízením 1169/2011/EU o informacích pro spotřebitele, a do zvláštního nařízení zahrnout jen počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, dětskou výživu a pro produkty pro zvláštní lékařské účely, výbor ENVI prosazuje, aby samostatné nařízení zahrnovalo i ostatní „dietní potraviny“ (pro celiaky, pro hubnutí apod.). Komise má úmysl vyčlenit ze zvláštního předpisu „dietní potraviny“ proto, že spotřebitelé i kontrolní orgány mají potíže s rozlišením, pro jaké skupiny osob je potravina určena. Suplementy podle návrhu Komise nepatří mezi PARNUTS, a proto by měla být vyznačena přesnější hranice mezi nimi a potravinami pro zvláštní lékařské účely.
Regulace hmotnosti
Výbor ENVI vyjádřil obavy z rostoucího počtu tvrzení u potravin pro hubnutí. Přestože by chtěl zachovat pravidla pro potraviny pro snižování hmotnosti v rámci nařízení PARNUTS, použitelnost tvrzení bude regulována nařízením 1924/2006/ES o tvrzeních.
Komise ve svém návrhu byla pro to, aby nařízení o PARNUTS zahrnovalo diety se sníženým energetickým příjmem, pokud nahrazují celodenní stravu nebo se jedná o přísné diety pro obézní osoby (nízkokalorické 800-1200 kcal /den, extrémně nízkokalorické 400-800 kcal).
Nesnášenlivost lepku
Podle Výboru ENVI by se opatření týkající se potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku stanovená zatím nařízením 41/2009/ES měla zahrnout také do předpisu o PARNUTS, nikoli do nařízení o označování.
Zvláštní opatření
Výbor požaduje, aby podnikatelé byli povinni ohlašovat příslušným úřadům uvádění na trh výrobků patřících mezi PARNUTS, aby úřady měly možnost posoudit, zda jsou předpisy splněny.

Hlasování o zprávě Výboru v EP je prozatímně plánováno na 21. – 24. května ve Strasbourgu.

EU Food Law, 2012, 522, s. 1-3


Předcházející informace: