Bezpečnost potravin

4. konference EPSO: Rostliny pro zachování života

Vydáno: 1. 7. 2008
Autor:

Uskutečnila se v rámci ETP “Rostliny pro budoucnost“ ve dnech 22.–26.6.2008 ve Francii. Je k dispozici sborník.

V rámci technologické platformy “Plants for the Future” pořádala EPSO (European Plant Science Organisation) již 4. konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.–26. června 2008 v Toulon (Francie) na téma “Plants for Life”.
EPSO je organizace, která byla zřízena pro vedení dialogu všech těch, kteří se zajímají o vědecké zkoumání rostlin. Členy EPSO jsou představitelé vysokých škol, průmyslu, spotřebitelů i veřejnosti obecně. V současné době EPSO sdružuje 168 akademických organizací z 26 zemí a přes 1000 jednotlivých členů.
Na 4. konferenci EPSO se sešli přední vědci z 34 zemí světa. Diskuse probíhala ve čtyřech tematických oblastech:
– pochopení, zachování a využití diversity rostlin,
– zachování naší budoucnosti snižováním vstupů (inputs) do zemědělství,
– zvyšování množství a kvality rostlinných produktů,
– nové výrobky.
 
V příloze 1 je k dispozici obsáhlý materiál, který zahrnuje informace o EPSO, přehled sponzorů 4. konference EPSO, program konference, přihlášku za člena EPSO a abstrakta přednášek 4. konference (od strany 27). V příloze 2 je dodatek k tomuto materiálu, který obsahuje konečný program konference, abstrakta přednášek a posterů, seznam účastníků konference.
 
Příloha 1: Sborník přednášek (pdf, 1,4 MB, 254 stran)
Příloha 2: Dodatek ke sborníku (pdf, 122 kB, 19 stran)
 
Přehled předcházejících konferencí EPSO
 
3. konference EPSO na téma “Plant Dynamics: from Molecules to Ecosystems” se uskutečnila ve dnech 28.5.–1.6.2006 ve Visegrádu (Maďarsko). Sborník abstraktů + dodatek.
 
2. konference EPSO na téma “Interactions in Plant Biology: cells, plants and communities” se uskutečnila ve dnech 10.–14. října 2004 v Ischia (Naples; Itálie). Sborník abstraktů + dodatek.
 
1. konference EPSO na téma “Networks in Plant Biology” se uskutečnila ve dnech 27.–31. října 2002 v Brunnen (Švýcarsko).