Bezpečnost potravin

ENDURE: výzkumný projekt EU zaměřený na diverzifikaci ochrany plodin

Vydáno: 4. 6. 2008
Autor:

Jde o síť excelence, jejíž činnost v letech 2007–2010 bude finančně podporovat Evropská komise.

ENDURE je síť excelence (NoE), v rámci které se spojuje 130 výzkumných pracovníků aktivních v oblasti agronomie, biologie, ekologie, ekonomiky a společenských věd z 18 organizací v 10 zemích EU. Fungování této NoE po dobu čtyř let (2007–2010) finančně podporuje Evropská komise prostřednictvím 6. rámcového programu, priority 5: Kvalita a bezpečnost potravin.
Hlavní cíle, které si NoE ENDURE vytýčila, jsou:
– definovat výzkumné aktivity v EU se zaměřením na snižování pesticidů;
– vytvořit základnu znalostí, přístrojového vybavení a lidských zdrojů podle potřeb zemědělství, průmyslu a neziskového sektoru;
– uspokojovat informační potřeby zemědělců a spotřebitelů.
 
Koordinátorem projektu je INRA (Francie), výše podpory Evropksé komise činí 11,2 milionů EUR.
Pokroky v ochraně plodin značně přispěly k vysoké výtěžnosti a konzistenci produkce, ale také k novým obavám o zdraví člověka a o životní prostředí. Zvýšené obavy spotřebitelů pokud jde o používání pesticidů vedly k rozvoji systémů hospodaření, které využívají chemické prostředky (včetně pesticidů) v menším rozsahu (viz QLIF).V rámci EU se pracuje na tematické strategii udržitelného používání pesticidů.

V rámci projektu ENDURE se uskuteční ve dnech 12.–15. října 2008 ve Francii mezinárodní konference. Více informací o projektu ENDURE.

 
Zdroj: EU-AgriNet