Bezpečnost potravin

Krátké zprávy z výzkumu zaměřeného na potraviny a výživu

Vydáno: 27. 5. 2008
Autor:

Americké ministerstvo zemědělství uveřejňuje od roku 1995 informace o svých výzkumných aktivitách.

Americké ministerstvo zemědělství, jeho sekce pro zemědělský výzkum (USDA – ARS) publikuje od roku 1995 krátké zprávy o výzkumu, který se zaměřuje na potraviny a výživu (Food and Nutrition Research Briefs, FNRB). Uvedené FNRB jsou uveřejňovány čtyřikrát ročně. V posledním vydání (duben 2008) jsou tyto informace o výzkumu:
 
Vědci z ARS uveřejnili výsledky studie, na základě které se předpokládá, že současný doporučovaný příjem vápníku, tzv. “adekvátní příjem” pro dospělé Američany ve věku nad 19 let může být vyšší než je nezbytné. Na základě údajů získaných v rámci této studie se předpokládá, že průměrné denní množství dietetického vápníku potřebného k zajištění neutrální bilance válníku je asi 741 mg.
 
Výzkumníci z ARS poprvé demonstrovali, že vysoké koncentrace vitaminu A potlačují vývoj diabetu typu 1 u laboratorních myší náchylných k tomuto onemocnění. V průběhu experimentu se 45 myším odebírala krev a zjišťovala se koncentrace cukru, aby se určil nástup diabetu. Po sedmi měsících došlo pouze u 25 % myší, které konzumovaly krmivo s vysokým obsahem vitaminu A a u 33 % myší, které konzumovaly krmivo obohacené sušenými hrozny k vývoji diabetu typu 1, zatímco u myší, které nedostávaly obohacené krmivo, došlo k vývoji diabetu typu 1 u 71 %.
 
Tým vědců z ARS se zabývá studiemi fytochemikálií – přirozených chemických látek obsažených v některých druzích ovoce a zeleniny, např. v jahodách, hroznovém vínu, borůvkách, které dokáží v laboratorních pokusech usmrcovat buňky způsobující rakovinu – leukémii.
 
Výzkum prováděný ARS naznačuje, že inulin, sacharid obsažený v řadě rostlinných zdrojů na světě, napomáhá tomu, že u lidí dochází k vyšší absorpci železa z ovoce, zeleniny a obilovin. Tento objev by mohl napomoci řešit problém deficitu železa ve světě.
U prasat, která dostávala krmivo obohacené 4 % inulinu, se zjistilo, že měla o 28 % vyšší koncentraci absorbovaného železa a o 15 % vyšší koncentraci krevního hemoglobinu než ta, která konzumovala stravu bez inulinu.
 
FNRB (duben 2008) obsahuje další informace týkající se např. vyšlechtění brusinek s vyšším obsahem snadno absorbovatelných antioxidantů, identifikace 36 zdraví prospěšných sloučenin v červeném zelí aj.
 
 
Zdroj: USDA-ARS