Bezpečnost potravin

EuroFIR – evropská síť pro databáze složení potravin

Vydáno: 30. 5. 2008
Autor:

Projekt EuroFIR je mezinárodní projekt 6. rámcového programu EU (2005-2009).

Hlavním cílem projektu je vybudování komplexní, srozumitelné a celosvětově uznávané vědecky podložené databáze složení potravin a bioaktivních složek.
Na projektu spolupracuje 47 institucí (univerzit, výzkumných ústavů a podniků střední velikosti z 26 zemí. Záměrem projektu je vybudování v rámci prvního komplexního celoevropského zdroje informací o potravinách s využitím nemodernějších technologií pro propojení databází pro zajištění efektivního  managementu a aktualizaci dat, rozšíření spektra zpracovávaných dat a porovnávání údajů mezi jednotlivými databázemi. 
 Nástrojem k vybudování sítě je vývoj mezinárodního standardu pro management, kompilaci, porovnání, výměnu a šíření dat o složení potravin, který bude základním stavebním prvkem systému pro management dat. Aktivity jsou rozděleny do několika pracovních skupin – vývoj standardu a zajištění transferu vědecky podložených informací o složení potravin, složení potravinářských výrobků, tradičních a etnických potravin, budování DB bioaktivních látek, komunikace a šíření dat, vzdělávání odborníků prostřednictvím výměnných pobytů, školení či účasti na pracovních setkáních.
EuroFIR je partnerem pro významné výrobce potravin, státní instituce, sdružení výrobců potravin v národním a nadnárodním měřítku. EuroFIR svými aktivitami zaručuje zpracování informací o složení potravin na vědecky podloženém a hodnověrném podkladě, významně přispívá k informovanosti odborné a spotřebitelské veřejnosti v oblasti složení potravin a svými výstupy poskytuje podklady pro realizaci dalších projektů, např. epidemiologických studií. Výstupy jsou aktivně využívány dalšími subjekty např. výrobci pro značení potravin nebo vývoj nových výrobků.
Z rozhodnutí MZe byl Ústav zemědělských a potravinářských informací ustanoven jako kontaktní místo pro spolupráci s EuroFIR, která byla stvrzena v srpnu r. 2007 podepsáním memoranda o spolupráci.
Zapojení ČR do projektu je významné z následujících hledisek: 
EuroFIR poskytuje metodický základ pro zpracování dat v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Participace na projektu umožní českému Centru pro databáze složení potravin přístup k datům ostatních národních databází v rámci projektu. Účast na projektu přispěje k propagaci a prezentaci tradičních a etnických potravin v mezinárodním měřítku. Participace na projektu usnadní přístup k vědecky podloženým informacím o složení potravin. Účastí na projektu je oficiálně deklarováno včlenění problematiky databáze složení potravin do systému národní výživové politiky. Osobní komunikace s ostatními odbornými partnery usnadní ČR začlenění i do jiných projektů.
Informace o projektu EuroFIR jsou dostupné na www.eurofir.net