Bezpečnost potravin

7. rámcový program výzkumu v EU: projekty z 1. výzvy

Vydáno: 21. 5. 2008
Autor:

Přehled projektů schválených pro financování v tématické oblasti 2 (potraviny, zemědělství, biotechnologie).

Přehled výzev k podávání projektů v 7. rámcovém programu výzkumu v EU, v programu Spolupráce, v tematické oblasti 2: Potraviny, zemědělství a rybářství, biotechnologie:
 
Vyhlášení: 22.12.2006
Uzávěrka: 2.5.2007
Typ projektu: malé a velké výzkumné projekty
Hodnocení: v jednom kroku
Rozpočet: 192 milionů EUR
Počet podaných projektů: 410
Počet projektů vybraných pro financování: 64
 
Vyhlášení: 15.6.2007
Uzávěrka: 11.9.2007 (1. kolo)
Typ projektu: pouze velké projekty
Hodnocení: ve dvou krocích
Rozpočet: 110 milionů EUR
 
Vyhlášení: 30.11.2007
Uzávěrka: 26.2.2008
Typ projektu: pouze malé projekty
Hodnocení: v jednom kroku
Rozpočet: 96 milionů EUR
 
Call3A: FP7-KBB-2008-3A (údaje budou upřesněny)
Vyhlášení: léto 2008
Uzávěrka: konec 2008
Typ projektu: pouze malé projekty
Hodnocení: v jednom kroku
 
Call3B: FP7-KBB-2008-3A (údaje budou upřesněny)
Vyhlášení: léto 2008
Uzávěrka: konec 2008
Typ projektu: pouze velké projekty
Hodnocení: ve dvou krocích
 
* Přehled projektů (všech) vybraných pro financování v první výzvě (63 projektů).
* Přehled projektů (podle segmentu potravinového řetězce) vybraných pro financování v první výzvě.
* Přehled projektů (podle zemí) vybraných pro financování v první výzvě.
* Přehled projektů (podle oblasti) vybraných pro financování v první výzvě.
 
V oblasti “potravinářská technologie, humánní výživa a spotřebitelská problematika” bylo vybráno pro financování z prostředků Evropské komise následujících 16 projektů:
 
FOCUS BALKAN
COLOSPORE
FLABEL
NANODETECT
NUTRIMENTHE
FACET
LipiDiDiet
CONffIDENCE
INSTAPA
VITAL
PRO-IMMUN
NAFISPACK
CAFE
GMSAFOOD
BAFOOD
SYMBIOSYS-EU
Více informací o jednotlivých projektech lze získat rozkliknutím příslušného projektu zde.