Bezpečnost potravin

Fytoremediace: ostraňování kontaminantů z životního prostředí

Vydáno: 25. 6. 2008
Autor:

Jsou popsány různé fytoremediační techniky.

Fytoremediace se definuje jako využití zelených rostlin a s nimi asociovaných mikroorganismů, půdních doplňků a agronomických technik pro odstranění či transformaci kontaminantů z životního prostředí. Při fytoremediaci se mohou uplatňovat čtyři různé procesy:
– extrakce kontaminantů z půdy a vody (hlavně těžkých kovů a radionuklidů),
– degradace organických sloučenin,
– volatilizace organických sloučenin (ale také některých anorganických jako např. Hg, Se a As),
– stimulace mikrobiálního metabolismu v rhizosféře.
 
V přehledové práci publikované pod názvem “Fytoremediace a možnosti zvýšení jejich účinnosti” jsou diskutovány jednotlivé fytoremediační techniky a pojednává se i o možnostech zvýšení účinnosti fytoremediace.

Práce byla podpořena projektem GA ČR 522/06/P002, projektem 1MO6030 a projektem AVOZ 50380511.
 
Chem. Listy 102, 2008, č. 5, s. 346–352