Bezpečnost potravin

Potraviny a spotřebitel: výzkumné projekty EU zaměřené na spotřebitele

Vydáno: 18. 4. 2008
Autor:

Publikace Evropské komise obsahuje učební texty vytvořené na základě řešených výzkumných projektů.


GŘ pro výzkum Evropské komise vydalo v roce 2007 publikaci (viz příloha 1), která se zaměřuje na výzkum spotřebitelů z hlediska jejich chování v souvislosti s potravinami. Publikace obsahuje kapitoly: Co se jí v Evropě, Jak se vybírají potravin, Vliv volby spotřebitele na vytváření politiky.
Součástí publikace jsou učební texty (viz příloha 2), které byly vypracovány na základě výzkumných projektů realizovaných v EU se zaměřením na spotřebitele.
 
Příloha 1: Food consumer science (pdf, 1,54, 16 stran)
Příloha 2: Přehled projektů (pdf):
 
– Projekt CONDOR: Rozhodování spotřebitelů v souvislosti s biopotravinami
– Projekt CROSSENZ: Akceptovatelnost potravin se změněnou strukturou u spotřebitelů
– Projekt HEALTHSENSE–Choice: Vliv změny senzorického vnímání u starých osob na výběr potravin
– Projekt PRO CHILDREN: Strategie pro zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí
– Projekt SENIOR FOOD-QOL: Výběr potravin, konzumace pokrmů: zachování nezávislosti a kvality života starých osob
– Projekt TRUST: Komunikace rizika z potravin a víra spotřebitelů v potravinový řetězec
– Projekt TRUSTINFOOD: Víra spotřebitelů v potravin
– Projekt TYPIC: Typické potraviny v Evropě: preference spotřebitelů a objektivní posouzení
 
Zdroj: Cordis