Bezpečnost potravin

PACI: Pražské analytické centrum inovací

Vydáno: 19. 5. 2008
Autor:

Informace o projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Pražské analytické centrum inovací (PACI) bylo vytvořeno v rámci projektu, který sjednocuje dosavadní aktivity zúčastněných partnerů na území Prahy a vytváří koordinovaný systém kurzů zaměřených na zvyšování kvalifikace ve vybraných oblastech analytické chemie.
 
Cíle projektu PACI lze shrnout do následujících tří bodů:
1. přispět ke zvýšení kvalifikace pracovníků v oboru analytické chemie;
2. rozvinout těsnější spolupráci mezi akademickými pracovišti a podnikatelskými subjekty;
3. ukázat cesty a možnosti komercializace výsledku analytické chemie.
 
Aktivity PACI jsou určeny výhradně pro občany Prahy nebo pražské organizace, firmy a instituce.
Na internetové stránce PACI (http://www.gacr.cz/PACI) je volně ke stažení řada dokumentů (prezentace přednášek, skripta), jsou uveřejněny pozvánky na kurzy, semináře aj.
 
Zdroj: Chem. Listy 102, 2008, č. 2, s. 159