Bezpečnost potravin

Výroba bioetanolu

Vydáno: 16. 5. 2008
Autor:

Současné trendy ve výzkumu a v praxi.

Etanol se tradičně využívá v průmyslu výroby alkoholických nápojů. Poměrně novým využitím bioetanolu je výroba alternativních paliv. Přehledová práce (viz příloha) se zaměřuje na produkční mikroorganismy (bakterie, kvasinky) a na substráty (s vysokým obsahem škrobu nebo sacharózy, lignocelulózové materiály). V práci se konstatuje, že technologie výroby bioetanolu ze zdrojů obsahujících škrob nebo sacharózu je již dobře zvládnutá a v praxi se široce využívá. Technologie výroby bioetanolu z lignocelulózových materiálů se dosud propracovává, v praxi existuje jen málo podniků využívajících tuto technologii.
 
 
Zdroj: Chem. Listy 102, 2008, č. 2, s. 108–115