Bezpečnost potravin

Aktuality

Články v kategorii

29. 4. 2011

Tisková zpráva SZPI ze dne 29. 4. 2011.


29. 4. 2011

Vyhláška 111/2011 Sb. mění s účinností od 1. května 2011 vyhlášku 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.


28. 4. 2011

Přehled akcí s tématikou zemědělství, potravinářství a souvisejících oborů.


28. 4. 2011

Uzávěrka připomínek je 31. 5. 2011.


28. 4. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28. 4. 2011.


28. 4. 2011

Tisková zpráva SZPI ze dne 28. 4. 2011.


27. 4. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 27. 4. 2011.


27. 4. 2011

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 16. týdnu 2011: 18.4.–24.4. 2011 (v češtině).


26. 4. 2011

Průzkum příjmu perzistentních škodlivin formou analýzy duplikátů skutečně zkonzumovaných potravin a nápojů prováděný v Bavorsku dospěl u většiny sledovaných látek k závěru, že zdaleka nehrozí riziko překročení limitů.


26. 4. 2011

Snížení počtu odhadnutých onemocnění, hospitalizací a úmrtí neznamená trend, ale je způsobeno zpřesněním metodiky odhadu a větší kvalitou a kvantitou údajů.


25. 4. 2011

Beijing (Čína), 14.–15. dubna 2011.


22. 4. 2011

Výsledky studie provedené ve VÚPP. Navržený postup nebyl pro osoby s alergií na celer bezpečný.


1 718 719 720 721 722