Bezpečnost potravin

Nexvax2: vakcína pro osoby s celiakií

Vydáno: 16. 6. 2011
Autor:

Výsledky testů s první potenciální vakcínou.

Výzkumníci v Austrálii prezentovali slibné výsledky z fáze I pokusu, při kterém byla testována první potenciální vakcína na světě určená pro osoby s celiakií. Pokus se zaměřoval na bezpečnost, tolerovatelnost a biologickou využitelnost vakcíny Nexvax2®. Výsledky z fáze I ukazují na to, že vakcína dokáže korigovat peptidy tak, že osoby s celiakií budou schopné tolerovat lepek.

Výzkum vakcíny postupuje do fáze II, ve které budou výzkumníci shromažďovat důkazy o tom, že pacienti, kterým byla vakcína aplikována, jsou desenzibilizováni ke třem specifickým peptidům v lepku, o kterých se již dříve zjistilo, že jsou “toxické” pro osoby s celiakií. Hlavním cílem je dosáhnout toho, aby pacienti byli schopni přijímat běžnou stravu.

Více informací o vakcíně a klinických pokusech je k dispozici na internetové stránce www.nexpep.com.

Zdroj: Allergen Bureau eNews June 2011

Heslo celiakie v A-Z slovníku pro spotřebitele.