Bezpečnost potravin

Důkaz rostlinných kontaminantů pomocí PCR

Vydáno: 17. 6. 2011
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase lze spolehlivě prokázat příměs jedovatého starčeku v salátu z rukoly.

Příměsi toxických rostlin v potravinách mohou mít závažné zdravotní důsledky. Tak např. nemohou být konzumovány křížaté byliny rodu Senecio (starček), vzhledem k obsahu pro lidi jedovatých pyrolizidinových alkaloidů. Morfologická podobnost Senecio vulgaris s rukolou (Diplotaxis tenuifolia) používanou k přípravě salátů může být příčinou záměny. To byl případ, k němuž došlo koncem léta 2009, a který vedl ke značné nejistotě spotřebitelů. Kromě toho některé rostliny (jejich části) mohou u spotřebitelů vyvolávat alergie.
Proto byla vyvíjena metoda, která by umožnila snadné zjištění Senecio vulgaris produktu z rukoly. K tomu účelu byla konvenční metoda PCR pro rozlišení koření a bylin upravena na podmínky v reálném čase. Umožňuje spolehlivě detekovat příměs starčeku v rukole  v rozmezí 10 ppm až 10 %.
Kromě toho lze metodu upravit i pro detekci nepatrných množství (ppm) alergizujících rostlin (hořčice nebo celeru).

Dtsch. Lebensm. Rdsch, 107, 2011, č. 5, s. 221-224
Objednávka kopie článku