Bezpečnost potravin

Publikace: Výživové doporučené dávky

Vydáno: 17. 6. 2011
Autor: berankova1

Nová publikace obsahující referenční hodnoty pro příjem živin.

VÝŽIVOVÉ DOPORUČENÉ DÁVKY – Referenční hodnoty pro příjem živin
(1. vydání)

Publikace je určena pro odborníky ve zdravotnictví, potravinářství, zemědělství, školství a všech dalších oborů zabývajících se problematikou výživy člověka.

Po mnoha konzultacích s předními nutričními odborníky se Společnost pro výživu rozhodla, že je nutné předložit veřejnosti i odborníkům nové referenční hodnoty příjmu energie a živin tak, aby tato doporučení odpovídala současným vědeckým poznatkům o výživě, způsobu a podmínkách života naší populace. Bylo rozhodnuto převzít referenční dávky společností pro výživu zemí, označované také jako dávky DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko). Doporučení DACH jsou výsledkem řady odborných vědeckých studií a můžeme je tak považovat za průkazné.

Cílem publikace jsou především informace o potřebách výživy organismu k udržení, podpoře a posílení zdraví a kvality života. Podle WHO a FAO tyto doporučené dávky živin umožňují zajistit u naprosté většiny zdravých osob průběh metabolických procesů pro potřeby organismu a jeho fyzických a psychických funkcí.

Kniha není pouze tabulkovým výčtem referenčních hodnot. Jsou zde velice dobře zpracovány oblasti výživy člověka, ke kterým se referenční hodnoty vztahují.

Publikace je rozdělena na 3 části:
• 1. část
popisuje nutriční aspekty živin a jejich roli ve výživě. Kapitoly doplňují komentáře k situaci v tuzemských podmínkách.
• 2. část
pojednává o preventivních aspektech živin a látek obsažených v potravě.
• 3. část
je tvořena zejména přílohami s tabulkami.

Zdroj:  Společnost pro výživu