Bezpečnost potravin

Migrace melaminu a formaldehydu při vysokých teplotách

Vydáno: 17. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Kuchyňské a stolní náčiní vyrobené z melaminových pryskyřic není vhodné pro vaření, pečení a ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.

Talíře, mísy, příbory a další kuchyňské náčiní vyrobené z melaminových pryskyřic mohou při zahřátí na vyšší teploty uvolňovat melamin a formaldehyd. Při teplotách, kterých se dosahuje při vaření, pečení a ohřívání v mikrovlnné troubě může dojít k migraci těchto látek do potravy v množství ohrožující zdraví konzumentů. Šetření Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) a dozorových orgánů Spolkové republiky Německo prokázala, že došlo k významnému překročení zákonem povoleného limitu obsahu melaminu a formaldehydu v potravinách. S ohledem na uvolňování formaldehydu může kromě toho vzniknout i zdravotní riziko spojené s vdechnutím této látky. „Spotřebitelé by proto neměli nádobí a kuchyňské náčiní z melaminových pryskyřic používat k pečení, vaření a ohřívání potravin v mikrovlnné troubě“, uvedl profesor Dr. Dr. Andreas Hensel, prezident BfR. Pokud tyto výrobky spotřebitelé použijí k přípravě jídel při teplotách pod 70 °C, žádné zdravotní riziko nevzniká.

Melaminové pryskyřice jsou syntetické hmoty, jejichž základními surovinami jsou melamin a formaldehyd. Tyto materiály jsou tvrdé a nerozbitné, mají hladký povrch, což jsou vlastnosti, které se využívají mimo jiné při výrobě předmětů denní potřeby jako jsou kuchyňské náčiní a nádobí. Výsledky zkoumání Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) a státních orgánů prokázaly, že při používání výrobků z melaminových prsykyřic při vaření a ohřívání v mikrovlnných troubách dochází k uvolňování zvýšeného množství melaminu a formaldehydu, které může migrovat do potravin.

Teploty, kterým jsou vystaveny potraviny při vaření a pečení nebo při zahřívání potravin v mikrovlnné troubě mohou vést zejména při kontaktu s kyselými potravinami jakými jsou např. mnohá ovocná a zeleninová jídla k rozkladu materiálu. Tyto procesy jsou detekovatelné i opticky, protože povrchy předmětů ztrácejí svůj lesk. Narušení povrchu předmětů vede ke zvýšenému uvolňování formaldehybu a melaminu.

V současné době příslušné právní předpisy EU pro plastické hmoty stanoví specifický migrační limit u melaminu ve výši 30 mg/kg. V roce 2010 přehodnotil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) limit tolerovaného denního příjmu melaminu. K úpravě specifického migračního limitu zatím nedošlo. U formaldehydu platí specifický migrační limit ve výši 15 mg/kg. Při teplotách do 70 °C, což odpovídá podmínkám při nalévání teplých nápojů do šálků nebo kelímků k překročení těchto limitů nedochází. Za těchto podmínek je uvolňování melaminu a formaldehydu hodnoceno jako bezpečné. Pokud jsou však za vyšších teplot předměty z melaminových pryskyřic po delší dobu v kontaktu s horkými potravinami, může dojít ke značnému překročení migračních limitů. Protože patří formaldehyd k výrazně těkavým látkám, hrozí i zdravotní riziko spojené s jeho vdechnutím. Z těchto důvodů BfR radí spotřebitelům, aby nepoužívali kuchyňské nádobí a náčiní vyrobené z melaminových pryskyřic při pečení, vaření a ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.

Kochlöffel und Geschirr aus Melaminharz sind für die Mikrowelle und zum Kochen nicht geeignet
www.bfr.de