Bezpečnost potravin

Alergie a potraviny (konference)

Vydáno: 16. 6. 2011
Autor:

Zpráva z konference, která se uskutečnila v Londýně v březnu 2011.

V březnu 2011 se konala ve Velké Británii národní konference, kterou organizoval Úřad pro potraviny (FSA) společně s the Anaphylaxis Campaign. Na konferenci, které se zúčastnilo asi 100 delegátů, se diskutovalo o vědeckých poznatcích v oblasti potravinové alergie. Zpráva z této konference byla publikována v březnovém vydání zpravodaje FSA (FSA e-News).

Na konferenci vystoupili dva hlavní řečníci: profesor Ian Kimber z University of Manchester a profesor Gideon Lack z King’s College London, kteří hovořili o současných oblastech nejistoty, pokud jde o mechanismy, které se podílejí na vývoji potravinové alergie.

Profesor Kimber uvedl šest klíčových oblastí nejistoty v této oblasti:
– Pochází alergizující senzibilizace na bílkoviny potravin nezbytně z příjmu potravin (dietary exposure)?
– Podporuje nebo inhibuje expozice alergizujícím bílkovinám potravin v počátku života vývoj senzibilizace a alergie?
– Proč je možné tolerovat expozici potravinovým alergenům navzdory vysokým hladinám specifických protilátek?
– Které faktory ovlivňují závažnost alergických reakcí na potraviny?
– Proč jsou některé bílkoviny potravin alergizující a jiné ne?
– Je možné určit prahové hodnoty expozice alergizujícím potravinám, které jsou potřebné pro senzibilizaci a alergickou reakci?

Profesor Lack se zaměřil na stanovení ideálního věku, ve kterém by se měly zařadit alergizující potraviny do stravy kojenců. Práce v této oblasti pokračují, přičemž FSA financuje některé výzkumné programy, které se v současné době realizují.

Po vystoupení hlavních řečníků následovala panelová diskuse k problematice sdělování (komunikace) rizika, např. jak účinně informovat o riziku křížové kontaminace na potravinářském obalu.

Zdroj: Allergen Bureau eNews June 2011

FSA: Potravinová alergie a intolerance