Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Legislativa > Právní předpisy ČR – základní informace

Přesunout kategorii Právní předpisy ČR – základní informace do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Právní předpisy ČR – základní informace

 

Nový podkategorie Právní předpisy ČR – základní informace

 

Právní předpisy ČR – základní informace

Právní předpisy související s bezpečností potravin. Možnosti vyhledání požadovaného předpisu.

V České republice stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie platí národní právní předpisy (především zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a právní předpisy EU, přičemž evropská (harmonizovaná) legislativa je nadřazena národní legislativě.

Pokud dojde k vytvoření nového nebo ke změně dosavadního přímo platného předpisu EU (nařízení nebo rozhodnutí), tzn. k harmonizaci určitého opatření v rámci celé EU, musí být národní ustanovení odpovídajícím způsobem upraveno nebo zrušeno tak, aby příslušná právní ustanovení nebyla duplicitní. Pokud určitá oblast není regulována předpisy EU, může členský stát stanovit vlastní pravidla.

V některých záležitostech EU umožňuje nebo požaduje, aby členské státy přijaly detailnější předpisy. Ty musí být oznámeny (notifikovány) příslušnému evropskému orgánu. Kromě toho existují v některých předpisech EU klausule s podmínkami, při jejichž splnění mohou členské státy na vlastním území upravit (zpřísnit, zmírnit či rozpracovat do podrobností) požadavky předpisů EU. O oprávněnosti takových úprav rozhodují příslušné orgány EU. K takovým úpravám mají členské státy (včetně ČR) právo se vyjádřit.

Tento poměrně složitý systém zajišťuje, že v rámci EU nejsou vytvářeny zbytečné překážky volnému pohybu osob, zboží a služeb. Avšak do určité míry tento systém také umožňuje stanovit specifická národní pravidla.

Vzhledem k tomu, že legislativní orgány na všech úrovních soustavně usilují o zdokonalení předpisů tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám, aby reagovaly na nové vědecké poznatky a aby lépe sloužily praxi, dochází v legislativě k neustálým změnám.

Zákony, které schvaluje vláda, tvoří v ČR rámec, přičemž podrobnosti jsou obvykle rozpracovány v prováděcích vyhláškách vydávaných příslušnými ministerstvy.

Oblast bezpečnosti potravin v České republice pokrývají tyto stěžejní zákony ČR:
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Požadovaný legislativní předpis lze vyhledat na následujících portálech:

1) Sbírka zákonů – portál Ministerstva vnitra ČR
a) předpisy za poslední čtyři týdny uspořádané chronologicky
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohledr.htm 
b) veškeré předpisy http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

2)  Portál Ministerstva zemědělství
a) vyhledání předpisu (v aktuálním/úplném znění) podle čísla, roku, hledaného výrazu, resortního tématu, typu předpisu (zákon, nařízení, vyhláška) http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/
b) právní předpisy MZe (chronologický přehled, tematické přehledy, Věstníky MZe)
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/ 
c) ostatní předpisy ČR
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/ostatni/

3) Portál státní zemědělské a potravinářské inspekce
a) vybrané předpisy ČR (u každého předpisu je uvedena změna a datum její účinnosti; předpisy jsou řazeny časově od nejnovějších novel, ne tématicky) http://www.szpi.gov.cz/lstDoc.aspx?nid=11816 
b) vyhledání konkrétního předpisu pomocí funkce “hledej” (zapsáním předpisu do vyhledávacího okna, např. “321/2004 Sb.”)
http://www.szpi.gov.cz/vyhledavani.aspx

Články v kategorii:

Název / Anotace Datum vydání
Základní informace a podmínky pro provozování činnosti v potravinářství pro budoucí provozovatele potravinářského podniku.
05.09.2018
Počet: 1 Velikost stránky
1
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021