Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o předcházení a zdolávání přenosných nákaz a nemocí

Vydáno: 27. 3. 2013
Autor: sukova1

Vyhláška 72/2013 Sb. mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Nabývá účinnosti 1. dubna 2013.

Vyhláška 72/2013 Sb. vydaná na základě veterinárního zákona 166/1999 Sb., přijatá 15. března 2013, mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňuje se odkaz na nařízení 1069/2009/ES o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002.

Mění se ustanovení týkající se chovu včel (§§138 – 142).

Sbírka zákonů ČR, částka 34, 25. března 2013