Bezpečnost potravin

Legislativa ČR – Archiv

Články v kategorii

4. 6. 2013

Vyhláška 136/2013 mění vyhlášku 309/2011 o vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.


27. 3. 2013

Vyhláška 72/2013 Sb. mění vyhlášku 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Nabývá účinnosti 1. dubna 2013.


14. 3. 2013

Vyhláška č. 64/2013 Sb. mění vyhlášku č. 136/2004 Sb. a vyhlášku č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona. Nová vyhláška nabývá účinnosti 1. dubna 2013.


19. 2. 2013

Vyhláška 34/2013 Sb. stanovující veterinární požadavky na porážení krokodýlů z farmového chovu a požadavky na další zpracování masa nabývá účinnosti 1. března 2013.


24. 10. 2012

Seznam se začleňuje do přílohy I nařízení 1334/2008/ES o aromatech. Látky, které nebyly posouzené jako bezpečné jsou uvedeny v příloze III.


10. 11. 2011

Novela platí od 1. ledna 2012, kromě ustanovení o vyšetření a úhradě za BSE, které platí okamžitě.


10. 11. 2011

Vyhláška nabývá účinnosti 21. října 2011.


20. 7. 2011

S účinností od 14. 6. 2011 začalo platit rámcové nařízení 1107/2009/ES  a také soubor  nových prováděcích nařízení.


16. 5. 2011

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.5.2011.


16. 5. 2011

Vyhláškou 122/2011 Sb. se mění vyhláška 4/2008 Sb. s účinností od 1. června 2011.


13. 5. 2011

V souladu se směrnicí 2011/3/EU se vyhláškou 121/2011 Sb. mění vyhláška 235/2010 Sb. s účinností od 1. června 2011.


13. 5. 2011

Nové nařízení vlády č. 125/2011 Sb. – prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu – požaduje informace o dodávkách živočišných produktů v rámci EU.


1 2 3 17