Bezpečnost potravin

Informační povinnost příjemců živočišných produktů

Vydáno: 13. 5. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Nové nařízení vlády č. 125/2011 Sb. - prováděcí předpis k veterinárnímu zákonu - požaduje informace o dodávkách živočišných produktů v rámci EU.

V návaznosti na „nařízení 882/2004/ES o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat“ čl. 3, odst. 6, bylo v ČR vydáno „nařízení vlády 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení“ ( PDF 277 KB). Toto nařízení vlády je jedním z prováděcích předpisů k veterinárnímu zákonu 166/1999 Sb. Má být nástrojem pro sledování pohybu rizikových živočišných produktů v rámci EU.

Příjemce je povinen poskytnout krajské veterinární správě požadované informace tak, aby je obdržela nejpozději 24 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení.

Nařízení nabývá účinnosti 15. května 2011.

Sbírka zákonů, 12. 5. 2011, č. 48