Bezpečnost potravin

Vydán pozitivní seznam aromatických látek

Vydáno: 24. 10. 2012
Autor: Převzato z Agronavigator.cz

Seznam se začleňuje do přílohy I nařízení 1334/2008/ES o aromatech. Látky, které nebyly posouzené jako bezpečné jsou uvedeny v příloze III.

Prováděcí nařízení Komise 793/2012/EU ze dne 5. září 2012:
– přijímá seznam aromatických látek v souladu s nařízením 2232/96/ES a
– vkládá tento seznam  do přílohy I nařízení 1334/2008/ES,
– zrušuje nařízení 1565/200/ES a rozhodnutí 1999/217/ES.
Aromatické látky, které nebyly posouzeny jako bezpečné, jsou uvedeny v části A přílohy III nařízení 1334/2008 nebo byly odstraněny z registru rozhodnutími 2005/389/ES , 2006/252/ES nebo 2008/478/ES . Vzhledem k vydání pozitivního seznamu se stávají nadbytečnými jmenovaná rozhodnutí a negativními seznamy.
Látky, které mají být posouzeny, a dosud pro ně nebylo vydáno rozhodnutí, nesmí být do potravin přidávány.
Použitelnost seznamu nastává  27. března 2013.
Zároveň bylo vydáno nařízení 794/2012/ES s přechodnými opatřeními.

Úřední věstník,  L 243, 7.9.2012, s. 1

Úřední věstník,  L 243, 7.9.2012, s. 162