Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o vyšetřování zvířat a masa na BSE

Vydáno: 4. 6. 2013
Autor: sukova1

Vyhláška 136/2013 mění vyhlášku 309/2011 o vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa.

Vyhláškou 136/2013 Sb. se mění § 2 a příloha vyhlášky 309/2011 Sb. – „Seznam členských států EU, jimž je povoleno nevyšetřovat skot na BSE v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa. Do seznamu je zařazena ČR.
Účinnost vyhlášky: 1. července 2013.

Sbírka zákonů ČR, 63, 4. června